Java software development – Digital identity project

Open Signum
De Open Signum Foundation werkt aan een Student Identity Gateway waarmee de privacy van schoolkinderen beter wordt beschermd. Op dit moment is er geen real-time privacy-by-design mechanisme op de verbinding tussen scholen en bibliotheken in Nederland. Open Signum heeft de oplossing in de vorm van een digitaal versleuteld leerling identiteitsattesteer-protocol. Dit protocol maakt het mogelijk voor een leerling om zich op een veilige en betrouwbare manier te legitimeren bij het lenen van boeken bij een bibliotheek. (lees verder: opensignum.org)

bron: opensignum.org

Werkzaamheden
Tijdens het ontwikkeltraject heb ik gebouwd aan de volgende onderdelen:

 • SOAP client uitbreiden;
 • REST client implementeren;
 • REST API endpoint toevoegen in de Gateway;
 • cryptografische digitale handtekening toevoegen aan JSON bericht;
 • cryptografisch verifiëren van de digitale handtekening in het JSON bericht;
 • opslaan en opvragen van parental consent in een private blockchain;
 • front-end ontwerpen om de functionaliteit van de Gateway te tonen;
 • opzetten van Jenkins ontwikkelstraat op Microsoft Azure VPS (inclusief Docker en Portainer).

Resultaat
Binnen 8 weken is het prototype uitgebouwd met bovengenoemde functionaliteiten. Het prototype is werkend en klaar voor demonstratie opgeleverd.

Gebruikte technieken
SOAP, REST, Java Quarkus, Docker, cryptografisch versleutelen van informatie, Angular.

Het project was de praktijkopdracht in het Java developers opleidingstraject van Additude. Ik werkte mee aan het project als liaison van het developersteam van Open Signum, niet als deelnemer van het opleidingstraject.

Kennissessie – Blockchain interactie met Java

Op 16/17 juni 2020 verzorgde ik samen met Marc Buma een kennissessie Blockchain interactie met Java voor de deelnemers van het Java developers opleidingstraject van Additude.

Blockchain, ook wel Digital Ledger Technologie (DLT) genoemd, is een tool die een developer ter beschikking moet hebben.

Opzet kennissessie

 1. DLT basics: bekend raken met het concept en de werking
 2. paper wallet workshop: met wallet app geld overmaken via een DLT
 3. code workshop: met Java interacteren met een private DLT

“DLT is een tool waar een developer
anno 2020 over moet beschikken.”

Resultaat
De workshop geeft een goed beeld van de mogelijkheden van DLT voor software projecten. De gebouwde code tijdens het derde deel biedt een duidelijk handvat voor de toepassing van DLT in Java projecten.

How to innovate your business with blockchain

Blockchain for Business
Blockchain for Business

You have probably read many articles stating that blockchain technology is the holy grail for everything. You have had meetings in your boardroom, agreeing that your company needs ‘to do something with blockchain’. Then what? Let me tell you what blockchain can do for your business.

Features of blockchain technology
Blockchain technology, or digital ledger technology, is a kind of database with three special features. The data stored in the blockchain is immutable. The blockchain is distributed. Thirdly, the stored data is safe, because every piece of data has a digital signature and the data can be verified through cryptography.
In the case of a Proof of Work blockchain, like the blockchain of the Bitcoin protocol, miners invest energy to verify and secure transactions in the blockchain. Each new block builds on top of the previous one. If there would be an attempt to change the previous block, it would mean that the malicious miner needs to recalculate all the succeeding blocks. This would cost an enormous additional amount of energy and computing power. Lastly, game theory takes away the economic incentive to cheat. If a party wants to cheat the system it needs more than 50% of the miners to work with this party. Staying honest usually costs less for the miners, so by staying honest they make more money.

Trust
These features make blockchain technology a system you can rely on. You can trust the system to work without the need to trust someone. The verification of the information is done by all the nodes in the network. All nodes in the network have access to the same information. The history of the information is immutable.

Effects of blockchain
The features of blockchain technology have unprecedented side effects. It is possible to do triple entry accounting. This gives you a foolproof administration, that can be audited beforehand. Tamper-proof time stamps provide foolproof evidence of, for example, the existence of a piece of information at a specific time. Smart contracts, which are programs that execute upon events recorded onto the blockchain, provide guaranteed processes.

The Blockchain State of Mind
You should look at your company’s processes with the above-mentioned features of blockchain in mind. We have experienced that blockchain technology is useful when there are more than two parties involved. These parties need a shared common truth which they can trust instead of the need to trust each other. The parties should have conflicting interests. And, automation of transactions should have added value.

Does your business need the Blockchain State of Mind? Feel free to drop me a line.

NB. My blog article was first published at NLsupervrouwen.nl to promote my presentation at the Powerful Business Women’s Network.

Spreker bij Powerful Business Women’s Network

Blockchain for Business
Blockchain for Business

Het Powerful Business Women’s Network heeft mij gevraagd op 13 december 2018 een presentatie te verzorgen over het thema “Blockchain for Business”.  Interesse? Je kunt je nog aanmelden voor het event.

Als opwarmer heeft de website NLsupervrouwen.nl mijn blog “How to innovate your business with blockchain” gepubliceerd.

Inspiratiesessies

Naast optreden als keynote spreker vind ik het erg leuk om mensen zich te laten verbazen over technische mogelijkheden door middel van inspiratiesessies.

Lees verder “Inspiratiesessies”

Spreker bij Blockchain Innovation Week in Den Haag

Op 25 mei zal ik spreken op Blockchain Innovation Week in Den Haag. Samen met Marc Buma presenteer ik “Cryp to Mars, to build a crib on Mars”. Tijdens de sessie denken we met de aanwezigen na over mogelijkheden om een wallet Mars te sturen om zo een crowdfunding mogelijk te maken voor een toekomstige bemande missie naar onze buurplaneet. Er zijn nog kaarten beschikbaar.

Mars wallet cryptocurrency manned missions
foto: Curiosity’s Color View of Martian Dune After Crossing It (NASA)

“What if we send a wallet into outer space piggybacked on a rover bound for Mars. Outside our atmosphere the wallet will initiate itself and send us, earthlings, the public address and keeps the private key a secret. After landing on Mars the rover will be the target for the interplanetary treasure hunt for the private key. The coins on this wallet will fund the manned mission that captures the private key.”

Blockchain maakt de zorg transparanter en goedkoper

Tijdens het weekend van 20-22 april deed ik met blockchain030 mee aan de Dutch Hacking Health hackathon in het UMC Utrecht. Tijdens dit weekend werden in meerdere ziekenhuizen in Nederland nieuwe oplossingen bedacht voor de gezondheid(szorg).

Dutch Hacking Health hackathon in UMC Utrecht
Dutch Hacking Health hackathon in UMC Utrecht – foto door Petra Derkx

Voorafgaand aan de hackathon hebben we op onze Co-working Monday een pre-hackathon consult gedaan met diverse deelnemende teams. Per team hebben we de mogelijkheden voor de toepassing van blockchain besproken. In een geval bleek blockchain niet de oplossing voor het probleem, maar zou het gebruik van een ander decentraal systeem wel het onderzoeken waard zijn. In de drie andere casus is blockchaintechnologie wel bruikbaar.

Blockchain030 werd vertegenwoordigd door 9 communityleden. We waren in de hoedanigheid van blockchain experts beschikbaar voor de teams om te sparren over een mogelijke toepassing van blockchaintechnologie. Tijdens de hackathon hebben we het team Pill, Bills en Blockchain geholpen met het uitdenken van een nieuw proces om de verstrekking van dure medicijnen transparant te maken. Het doel hiervan is om de financiële risico’s voor de partijen in de keten te verkleinen en de partijen meer inzicht te geven in de status van de beschikbare middelen.

Het was een boeiende exercitie, die onze ervaring in het toepassen van blockchaintechnologie en blockchainfilosofie heeft vergroot.