Java software development – Digital identity project

Open Signum
De Open Signum Foundation werkt aan een Student Identity Gateway waarmee de privacy van schoolkinderen beter wordt beschermd. Op dit moment is er geen real-time privacy-by-design mechanisme op de verbinding tussen scholen en bibliotheken in Nederland. Open Signum heeft de oplossing in de vorm van een digitaal versleuteld leerling identiteitsattesteer-protocol. Dit protocol maakt het mogelijk voor een leerling om zich op een veilige en betrouwbare manier te legitimeren bij het lenen van boeken bij een bibliotheek. (lees verder: opensignum.org)

bron: opensignum.org

Werkzaamheden
Tijdens het ontwikkeltraject heb ik gebouwd aan de volgende onderdelen:

  • SOAP client uitbreiden;
  • REST client implementeren;
  • REST API endpoint toevoegen in de Gateway;
  • cryptografische digitale handtekening toevoegen aan JSON bericht;
  • cryptografisch verifiëren van de digitale handtekening in het JSON bericht;
  • opslaan en opvragen van parental consent in een private blockchain;
  • front-end ontwerpen om de functionaliteit van de Gateway te tonen;
  • opzetten van Jenkins ontwikkelstraat op Microsoft Azure VPS (inclusief Docker en Portainer).

Resultaat
Binnen 8 weken is het prototype uitgebouwd met bovengenoemde functionaliteiten. Het prototype is werkend en klaar voor demonstratie opgeleverd.

Gebruikte technieken
SOAP, REST, Java Quarkus, Docker, cryptografisch versleutelen van informatie, Angular.

Het project was de praktijkopdracht in het Java developers opleidingstraject van Additude. Ik werkte mee aan het project als liaison van het developersteam van Open Signum, niet als deelnemer van het opleidingstraject.

ontwikkeling dApp – proof of concept met Ethereum

Het project betreft het maken van een webapp met smart contract voor een werkend proof of concept voor een systeem voor basisinkomen.

De webapp is een wallet met een betaalinterface en toont de ontvangen en gedane transacties. Voor het accorderen van een transactie maakt de webapp gebruik van MetaMask. Ook toont de webapp het saldo van het MetaMask account. Het smart contract regelt de betalingen binnen het systeem.

De webapp is gemaakt in React.js volgens Material UI en communiceert met een smart contract (geschreven in Solidity) en een MetaMask Ethereum account. Het smart contract draait op het Rinkeby test netwerk voor Ethereum.

“ontwikkeling dApp – proof of concept met Ethereum” verder lezen