ontwikkeling dApp – proof of concept met Ethereum

Het project betreft het maken van een webapp met smart contract voor een werkend proof of concept voor een systeem voor basisinkomen.

De webapp is een wallet met een betaalinterface en toont de ontvangen en gedane transacties. Voor het accorderen van een transactie maakt de webapp gebruik van MetaMask. Ook toont de webapp het saldo van het MetaMask account. Het smart contract regelt de betalingen binnen het systeem.

De webapp is gemaakt in React.js volgens Material UI en communiceert met een smart contract (geschreven in Solidity) en een MetaMask Ethereum account. Het smart contract draait op het Rinkeby test netwerk voor Ethereum.

Mijn taken:

  • projectmanagement;
  • ontwerp user interface van de webapp;
  • ontwerp werking van smart contract;
  • testen van webapp.

Gemaakt in samenwerking met Eric van Riet Paap (www.be-water.nl).

Opdrachtgever: IAOO (startup)